Jak długo Bóg myśli o każdym człowieku?

W wieczności Bóg pomyślał wszechświat. W wiecznym rozumie Bóg pomyślał każdego człowieka. Jak długo myśli o każdym człowieku? Wiecznie. Myśl Boga jakakolwiek nie ma aspektu czasu. Ona jest wieczną myślą. …