Lectio Divina

Żyć w rytmie Słowa Bożego. Kiedy Bóg nam się Objawia w Swoim Słowie, Objawia także nas samych. Bóg naszymi oczami czyta nam Święty Tekst, mówi nam o naszym życiu. Oczami …