Jak długo Bóg myśli o każdym człowieku?

W wieczności Bóg pomyślał wszechświat. W wiecznym rozumie Bóg pomyślał każdego człowieka. Jak długo myśli o każdym człowieku? Wiecznie. Myśl Boga jakakolwiek nie ma aspektu czasu. Ona jest wieczną myślą. Jeżeli jednej sekundy w moim rozumie nie pomyślę o Bogu, ale ja mam początek jako istota powołana do istnienia w czasie, jestem zaproszony do wieczności, to proszę oderwać swój rozum, albo mój na 1 sekundę myślenia o Bogu. Czy ja jestem prawdziwym ludzkim rozumem, który zapomina o tym, który o mnie myśli wiecznie? Czy ja mogę w ogóle porównać moje myślenie jako człowieka do myślenia Boskiego? Jeżeli ja 1 sekundę, minutę, ba godzinę dzień, tydzień, a czasami latami nie myślę o Bogu, to kim jestem w moim rozumie? Te wszystkie lata, w których rozum ludzki ludzki jest oderwany od Boga, są stracone. To jest strata tak gigantyczna, że nawet nie można najbardziej błyskotliwym rozumem objąć jej wymiaru. A my sobie nie raz myślimy, a Panie Boże ja się tak długo modliłem godzinę, trzy, czy ja Ci się nie znudzę? Czy nie lepiej było by gdybym sobie dał spokój z Tobą, a ty ze mną? Jeżeli na chwilę staniemy przy naszym rozumem i go zestawimy z jego Stwórcą, to On nas na naszych kolanach od razu przywoła do porządku i powie: człowieku czy ty rozumiesz kim ty jesteś, że ty masz rozum? Ale czy ty wiesz, że istnieje taki rozum w wieczność, który wiecznie myśli o tobie. Nie było czasu, nie było wszechświata, aniołów, ludzi, galaktyk, a ty Boże o każdym człowieku, o każdym Atomie wszechświata wiecznie myślałeś.

Ks. prof. Tadeusz Guz – konferencja 1 – 22-10-2016. Rozum, prawda i czas.
https://www.youtube.com/watch?v=8P0yjQvkQvw