Bóg nie pracuje metodą ślepego przypadku

Pan Bóg nie jest kłamcą, to nawet Einstein, który tyle problemów miał z Bogiem, ale nagle powiedział, że Bóg nie gra w kości. Bóg nie pracuje metodą ślepego przypadku, jak chcieliby tego z całą pewnością, cała plejada neodarwinistów globalnych. Oni bazują na zasadzie chaosu. Chaos to jest dla nich osnowa dla wszystkiego. Materia darwinowska ukonstytuowana stałymi zasadami przyrody, już im nie wystarczała, oni chcieli zradykalizować deformację rozumu i trzeba było wprowadzić teorię chaosu, żeby wreszcie rozwalić ten jeszcze w miarę stabilny, przynajmniej gmach materialistyczny Darwina.

Ks. prof. Tadeusz Guz – konferencja 1 – 22-10-2016. Rozum, prawda i czas.
https://www.youtube.com/watch?v=8P0yjQvkQvw