Małżonek krok 4 ku doskonałości

=> Małżonek krok 3 ku doskonałości By spełnić czwartą wskazówkę, to jest zachować samotność, trzeba byś wszystkie rzeczy ziemskie uważał za przemijające i nie mogąc nic ponadto uczynić, byś patrzył …