Prorok Jeremiasz

Prorok Jeremiasz przestrzegał swoich rodaków przed konsekwencjami wewnętrznego zepsucia i słabości.

Gdyż Naród, który przeżywa kryzys jest łakomym kąskiem dla swoich potężnych sąsiadów. Aby się umocnić i przetrwać, należy dokonać bardzo głębokiej reformy wewnętrznej, odnowy duchowej.
Wówczas część mieszkańców Izraela chciało trzymać się z Egipcjanami, a druga część z Babilonią. Czyli w tej trudnej sytuacji uważano, że jedynym wyjściem jest sprawa sojuszy politycznych, wystarczy zawrzeć dobry sojusz polityczny. I jeżeli on okaże się skuteczny, to wystarczy do zachowania tożsamości i do zachowania niepodległości, i do zachowania narodu w takim stanie, w jakim jest.

Tymczasem Jeremiasz głosił, że ani Egipt, ani Babilonia, ani jeden sojusz polityczny, ani drugi sojusz polityczny — tylko głęboka wewnętrzna odnowa i przemiana, podjęta w duchu wierności przymierzu zawartemu z Bogiem.

Dzisiaj Polska stawia nadzieję w Nato i sile USA przeciw Rosji, czyli jesteśmy w najbardziej niebezpiecznym miejscu między młotem, a kowadłem, zamiast trzymać się z Kowalem – Jezu ufam Tobie, nie sojuszom politycznym.

Rodacy Jeremiasza nie usłuchali, Babilończycy przejechali po Izraelu siejąc śmierć, resztę wzięto do niewoli.

Nikt nam nie pomoże, żaden sojusz, tarcza rakietowa tylko Bóg, Który JEST. Któż jak Bóg?
Bronia Różaniec Święty.
Prawem, Przykazania Boże.
Siłą Miłość Boga i bliźniego.
Króluj nam Chryste!

Jr 35, 15: I posyłałem do was nieustannie wszystkich moich sług, proroków, z poleceniem: „Nawróćcie się każdy ze swego przewrotnego postępowania, poprawcie wasze uczynki, a nie chodźcie za innymi bóstwami, by im służyć, a wtedy będziecie mogli mieszkać w ziemi, jaką dałem wam i waszym przodkom”. Lecz nie nakłoniliście swego ucha ani nie usłuchaliście Mnie.

Jr 46, 25: Pan Zastępów, Bóg Izraela, mówi: Oto ukarzę Amona w No, faraona, Egipt i jego bóstwa oraz jego królów, faraona i tych, co w nim pokładają ufność.

Jr 2, 18: A teraz po co chodzisz do Egiptu, aby pić wodę z Nilu? Po co chodzisz do Asyrii, aby pić wodę z Rzeki?
Jr 2, 19: Twoja niegodziwość cię karze, a twoje niewierności cię osądzają. Wiedz zatem i przekonaj się, jak przewrotne i pełne goryczy jest to, że opuściłaś Pana, Boga swego, a nie odczuwałaś lęku przede Mną – wyrocznia Pana Zastępów.

Jr 7, 25: Od dnia, kiedy przodkowie wasi wyszli z ziemi egipskiej, do dnia dzisiejszego posyłałem do was wszystkich moich sług, proroków, każdego dnia, bezustannie,

Jr 11, 7: Albowiem usilnie pouczałem waszych przodków od dnia, gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej aż do dnia dzisiejszego, bezustannie napominając: Słuchajcie głosu mojego!

Jr 42, 18: To bowiem mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Tak jak się rozpętał mój gniew i oburzenie na mieszkańców Jerozolimy, tak się rozpęta mój gniew przeciw wam, którzy chcecie się udać do Egiptu. Staniecie się przedmiotem złorzeczenia, zgrozy, przekleństwa i obelgi, a miejsca tego już więcej nie ujrzycie.

Jr 18, 13: Dlatego to mówi Pan: Zapytajcie się narodów, czy ktokolwiek słyszał coś podobnego? Zgoła ohydnie postąpiła Dziewica-Izrael.
Jr 18, 15: A jednak mój naród zapomniał o Mnie, Nicości palą kadzidło. Sprawię, że potykać się będą na swych drogach, na dawnych ścieżkach; że będą chodzić po błędnych ścieżkach, po drodze niewytyczonej;

W 1920 gdy Naród Polski odbudowywał się po niewoli, stawiliśmy skuteczny opór Bolszewikom z Bożą Pomocą – Cud nad Wisłą
Przed II Wojna Światową podpisaliśmy pakt z Anglia i Francja, ale Niemcy nic sobie z tego nie zrobili i tak nas najechali, rozjechali, a sojusznicy zaniemówili.