Prorok Jeremiasz

Prorok Jeremiasz przestrzegał swoich rodaków przed konsekwencjami wewnętrznego zepsucia i słabości. Gdyż Naród, który przeżywa kryzys jest łakomym kąskiem dla swoich potężnych sąsiadów. Aby się umocnić i przetrwać, należy dokonać …

Zachowujmy tradycję

II Tes III.6 Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przejęliście od nas. 7 …

Tali­tha kum

Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary? Nie bój się tylko wierz. Nie dopuszczaj złych myśli tylko wierz. Nie słuchaj złego podszeptu tylko wierz. Nie szemraj tylko wierz. Nie wątp tylko wierz. …