Maryja – Matka Zbawienia

Ewa – matka potępienia. Maryja – Matka Zbawienia. Z pierwszej matki wszystkie dziatki Wzięliśmy potępienie, A z tej drugiej Matki drogiej Bierzemy swe zbawienie. Święty Kazimierz, Królewicz Polski

8 grudnia, Godzina Łaski

JAK ODPRAWIĆ GODZINĘ ŁASKI? Niepokalane i Najświętsze Serce To szczególna godzina i dobrze będzie, jeśli zdołasz wykorzystać ją całą. Im więcej czasu spędzisz z Maryją, tym więcej łask spłynie na …

Prorok Jeremiasz

Prorok Jeremiasz przestrzegał swoich rodaków przed konsekwencjami wewnętrznego zepsucia i słabości. Gdyż Naród, który przeżywa kryzys jest łakomym kąskiem dla swoich potężnych sąsiadów. Aby się umocnić i przetrwać, należy dokonać …

Krótka nauka o Majowem Nabożeństwie.

(Ustanowione zostało na początku XIX wieku). Głównem, a właściwie jedynem nabożeństwem pozostanie Msza święta, która sama jedna więcej znaczy, aniżeli tysiąc innych nabożeństw, jak powiada jeden z Ojców Kościoła. Jednakże …