Modlitwa za: Biskup DAMIAN BRYL

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej Dewiza biskupia: Caritas Christi urget nos (Miłość Chrystusa przynagla nas) urodzony: 10.02.1969, Jarocin święcenia prezbiteratu: 26.05.1994 święcenia biskupie: 08.09.2013 Funkcje w KEP: – Członek Rady ds. …