Modlitwa za: Biskup DAMIAN BRYL

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej

Dewiza biskupia: Caritas Christi urget nos
(Miłość Chrystusa przynagla nas)

urodzony: 10.02.1969, Jarocin
święcenia prezbiteratu: 26.05.1994
święcenia biskupie: 08.09.2013
Funkcje w KEP:
– Członek Rady ds. Rodziny
– Członek Komisji Wychowania Katolickiego
– Członek Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski w 2016 r.