Modlitwa za: Biskup WIESŁAW ŚMIGIEL

Biskup Pomocniczy Diecezji Pelplińskiej Dewiza biskupia: Omnibus omnia factus (Stawszy się wszystkim dla wszystkich) urodzony: 03.01.1969, Świecie święcenia prezbiteratu: 29.05.1994 święcenia biskupie: 21.04.2012 Funkcje w KEP: – Członek Zespołu ds. …