6 czerwca . św. Norbert, biskup

(Żył około roku Pańskiego 1120) Wzniosłym i nader miłym pomnikiem niezgłębionego miłosierdzia Boskiego jest Święty, którego żywot w dniu dzisiejszym rozważać nam przychodzi. Urodził się on w roku 1082 w …