13 Luty 2013

Czy z moich czynów i słów zakwitają gałązki, które przynoszą owoce Miłości i Pokoju? Jk1.26 Jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje nie powściąga swego języka, …

Spowiadajmy się

Świat wpada w ciemność i rozpacz. Jezus przebaczy wszystkim i każdemu Jego dziecku z osobna, każdemu kto – kiedy ujrzy swoje grzechy, bez względu jak one są wielkie – wyspowiada …

12 Luty 2013

Czy podjąłem decyzję oddaniu się bezgranicznie Miłości? Lb23.19 Bóg nie jest jak człowiek, by kłamał, nie jak syn ludzki, by się wycofywał. Czyż On powie coś, a nie uczyni tego, …

Jesteśmy okłamywani

Kłamstwa, bez względu na to, jak są uwodzicielskie, są tylko kłamstwami. Nie odrzucajmy tego życia na rzecz życia obiecywanego nam przez szatana. Jesteśmy okłamywani. Jeżeli podążamy drogą, która nie jest …

11 Luty 2013

Czy czystość serca pomaga w poznaniu Miłości? Łk15.7 Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. …

Pokarm codzienny

Żeby zasługiwać, trzeba z wysiłkiem wypełniać coś, co przewyższa naszą naturę. Nie jest więc zasługą na przykład spożywanie pokarmów, ale jedzenie może stać się zasługą, kiedy je ograniczymy, podejmując prawdziwe …

10 Luty 2013

Czy wsłuchanie się w Boże Słowo, pouczy mnie na nowo, jak mam wzajemnie Miłować i jak mam kochać Boga i drugiego człowieka? Rz8.1 Teraz jednak dla tych, którzy są w …

Jezus mnie karmi i podnosi

Pozostając w Duchu Świętym i oddychając nim, żyję, poruszam się jak ryba w wodzie. Gdy ryba opuszcza wodę umiera i wysycha. Jezus mnie karmi i podnosi, aby doprowadzić do Niego …

9 Luty 2013

Czy ofiarowuję się dla drugiego z Miłością? Łk6.46 Czemu to wzywacie Mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Św. Ojca Pio Kiedy w czasie modlitwy znajdziesz się blisko …

Gdzie mądrość oraz życie

Czy jestem zawsze gotowy odpowiedzieć na wezwanie Boga “Oto jestem, Panie”? Czy dowiaduję się, gdzie jest poznanie, gdzie znajduje się wytrwałość i gdzie mądrość oraz życie? Wszystkie te rzeczy znajdę …

8 Luty 2013

Czy moje słowa wołają o Pokój i Miłość? Oz4.1 Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, On bowiem spór wiedzie z mieszkańcami kraju, gdyż zaginęły wierność i miłość i znajomość Boga na …

Czy jestem wierny Jezusowi

Czy zapraszam i jak Jezusa do mego serca? Nikt z żyjących w królestwach tego świata ani ten, który nad nimi panuje, nie zdoła zniszczyć Królestwa Jezusa we mnie. Czy jestem …

7 Luty 2013

Czy zechcę się podnieść z nicości, aby poznać działanie Miłości? Wj20.7 Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego …

Wierni pozostają wierni

Czy zostanę sprzedany przez swój własny naród, tak jak Jezus został sprzedany przez jednego z Apostołów? Wierni pozostają wierni. Nigdy niech nie zapominam o przebaczeniu wszystkim prześladowcom – chodź może …

6 Luty 2013

Dlaczego jestem obojętny wobec Miłości? J5.39 Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. Św. Ojca Pio Bądź pilna w …