Zawrzyjmy Pokój

Czymże się stały dzieci Bożego Serca? Nie zadręczajmy się i nie potępiajmy się. Zawrzyjmy Pokój, nie przeciwstawiajmy się sobie wzajemnie. Miłujmy się wzajemnie, tak jak Bóg nas kocha.

31 Styczeń 2013

Jak często przychodzę do drugiego z Miłością? 1Tes4.7 Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. Św. Ojca Pio Nie powinienem pozwolić na to, aby pierwszy miesiąc tego roku …

30 Styczeń 2013

Czy Miłość różnicuje czy kocha tak samo? Ps119.14 Cieszę się z drogi Twych upomnień jak z wszelkiego bogactwa. Św. Ojca Pio Nie pragnę niczego innego, jak tylko umrzeć lub kochać …

29 Styczeń 2013

Czy Miłość matki wykorzystuje każdą okazję, by być ze swoim dzieckiem i przyciągnąć je do siebie? J14.6 Jezus powiedział: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do …

Ojcze nasz – Tatusiu nasz

Ojcze nasz(Tatusiu mój), któryś jest w niebie święć się imię Twoje (Tatusiu); przyjdź królestwo Twoje (Tatusiu); bądź wola Twoja (Tatusiu) jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego …

28 Styczeń 2013

Czy zatykam uszy na szept Miłości? Joz24.15 Gdyby wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki, czy …

Nie umysł, ale moje serce otworzę

Nie chcę być wielki pomiędzy ubogimi, raczej bym stał się ich sługą, a ktokolwiek chce być pierwszym między nimi, powinien stać się najmniejszym. Dokładnie jak Ty Jezu, który przyszedłeś na …

27 Styczeń 2013

Czy Miłość jest zawiła? Jer33.11 Głos radości i głos wesela, głos oblubieńca i oblubienicy, głos tych, co mówią, składając ofiary dziękczynne w domu Pańskim: Wychwalajmy Pana Zastępów, bo dobry jest …

26 Styczeń 2013

Czy Miłość jest trudna dla mnie do dosięgnięcia Jej? 2Sam23.3-4 Kto sprawiedliwie rządzi człowiekiem, kto rządzi w Bożej bojaźni, jest jak światło poranka, kiedy wschodzi słońce, bezchmurnego poranka, co uperla …

Jezus cierpi męki

Czy uczę się wytrwałości? Bóg kocha wszystkie Swoje dzieci włączając w to tych grzeszników, którzy go obrazili. Jezus cierpi męki z powodu moich grzechów.

25 Styczeń 2013

Czy gdy mi agresor wyłupie jedno oko, drugim zdrowym popatrzę na niego z Miłością? Mt8.20 Jezus powiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma …

Przynieśmy Jezusowi swoje cierpienia

Kiedy Jezus przyszedł na świat, Jego Miłosierdzie rozszerzyło się na te dusze, które potrzebowały Jego Pomocy. Przynieśmy Jezusowi swoje cierpienia. Przynieśmy Jezusowi swoje obawy. Przynieśmy Jezusowi swój ból. Przyjdźmy do …

24 Styczeń 2013

Czy Miłość zbawia? Ap22.16 Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów. Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca, poranna. Św. Ojca Pio Jeżeli …

23 Styczeń 2013

Czy Miłość może mnie uleczyć? Łk2.20 Pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Św. Ojca Pio Nie zniechęcajmy się nigdy …