Prawdziwy Pokój

Kiedy dusze odwracają się od Boga, stają się niespokojne. Wypełniam próżnię miłością do fałszywych rzeczy, które nigdy nie zaspokoją mojego pragnienia pokoju. Prawdziwy Pokój może być odnaleziony jedynie poprzez Najświętsze …

10 Styczeń 2013

Cóż za zysk ma osoba, która zdobędzie cały świat, jeśli straci dar Miłości? 1J4.20 Jeśliby ktoś mówił: “Miłuję Boga”, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata …