26 Styczeń 2013

Czy Miłość jest trudna dla mnie do dosięgnięcia Jej? 2Sam23.3-4 Kto sprawiedliwie rządzi człowiekiem, kto rządzi w Bożej bojaźni, jest jak światło poranka, kiedy wschodzi słońce, bezchmurnego poranka, co uperla …