Dobry nauczyciel

Wielu jest nauczycieli i mówią, mówią… A ludzie pozostają tacy, jacy są… Dlaczego? Bo ludzie słyszą słowa nauczycieli, lecz nie widzą czynów. I tak jedno niszczy drugie, a ludzie pozostają …

17 Styczeń 2013

Ile czasu i przestrzeni poświęcam Miłości? Tes2.16-17 Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej …