Zawrzyjmy Pokój

Czymże się stały dzieci Bożego Serca? Nie zadręczajmy się i nie potępiajmy się. Zawrzyjmy Pokój, nie przeciwstawiajmy się sobie wzajemnie. Miłujmy się wzajemnie, tak jak Bóg nas kocha.

31 Styczeń 2013

Jak często przychodzę do drugiego z Miłością? 1Tes4.7 Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. Św. Ojca Pio Nie powinienem pozwolić na to, aby pierwszy miesiąc tego roku …