12 Styczeń 2013

Czy czuję się spokojny pracując z Miłością? 1Sam2.30 Dlatego taka wyrocznia Pana, Boga Izraela: Wyraźnie powiedziałem domowi twojemu i domowi ojca twego, że będą zawsze chodzić przede Mną, lecz teraz …