30 Styczeń 2013

Czy Miłość różnicuje czy kocha tak samo? Ps119.14 Cieszę się z drogi Twych upomnień jak z wszelkiego bogactwa. Św. Ojca Pio Nie pragnę niczego innego, jak tylko umrzeć lub kochać …