22 Styczeń 2013

Czy czuję jaką Miłością mnie darzy Bóg? J1.14 Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. …