Kochajmy naszych nieprzyjaciół i porzućcie naszą nienawiść

Pragnijmy naszego Ojca Niebieskiego. Kochajmy Go bardziej. On jest Święty, więc bądźmy i my święci, prowadźmy święte życie.

Jezus zbawia, jest Światłością świata. Przychodzi przynieść nadzieję wszystkim tym, którzy stracili nadzieję. Znajdziemy w Nim Pokój.

Kochajmy naszych nieprzyjaciół i porzućcie naszą nienawiść.