Koalicja Obywatelska DLA RODZINY

Kampania społeczna OCHROŃ DZIECI, RODZINĘ I SZKOŁĘ! http://lp33.de/strona-lp33/ind23.htm Z naglącą prośbą w obliczu brutalnie narzucanej demoralizacji dzieci, młodzieży, społeczeństwa, nie-myślenia wielu, odpowiedzialności przerzucanej na innych – nagląca prośba o WYDRUK …

Unikam ciemności

Ile czasu poświęcam dziennie na modlitwę, dialog i szukanie Drogi ku Dobremu Bogu? Ile czasu tracę na leniwą i głośną wiedzę, która nie przynosi mi jakiejkolwiek korzyści poznania Boga? Unikam …

Bóg przyszedł do mnie

Bóg jest zawsze blisko mnie, zatem zwracam się do Niego, patrzę zawsze w Jego kierunku. Bóg przyszedł do mnie, chodź nie miałem żadnej miłości do Niego. Widzę, wierzę, kocham. Dlatego …

Pracujmy dobrze, z wiarą i odwagą.

Każdy kto żyje prawdziwie w Bogu, otrzyma wsparcie Matki Jezusa i wszystkich świętych, którzy podtrzymają tą rękę i umocnią. Otrzyma praktyczną pomoc i wsparcie w swojej pracy. Strzeżmy się tych, …

Nie dajmy się ogłupić atrakcjom

Teraz jest potrzeba skruchy. Dzieci muszą usłyszeć wołanie Ojca. Czy wołanie o nawrócenie jest szybko usłyszane? Czas się kończy i prośba jest pilna. Jesteśmy silniejsi niż myślimy. Dlaczego jesteśmy tacy …

Dążmy do prawdy.

Jezus Kocha nas tak bardzo, że oddał Swoje życie za nas. Czy zapomnieliśmy? Przez Miłosierdzie Jezus powraca na ziemię i próbuje nam pomóc, byśmy spojrzeli w głąb swoich serc i …