Jest tylko jedna droga do pokoju i miłości.

Czy wpierw czynię co jest potrzebne, aby ludzie ujrzeli i usłyszeli Słowo Boże? Czy używam wszelkich środków, które uważam za dobre, aby ludzie czytali Słowo Boże?

Rozpowszechniajmy Słowo Boże, tak aby ludzkość mogła być uwolniona od cierpienia, które ją czeka jeżeli będzie na tyle nierozsądna aby ulec złemu. Jaki jestem dzisiaj, a jaki będę za miesiąc, rok, dwa lata szukając Boga?

Jest tylko jedna droga do pokoju i miłości. Czy ludzie o tym nie wiedzą? Czy nigdy nie słyszeli Bożej obietnicy? Obietnicy wiecznego życia, w którym wszyscy, którzy zwrócą się do Jezusa zostaną wzięci z ciałem, duszą i umysłem do Nowej Ziemi i Nowego Nieba, które połączą się na nowo i staną się tak dawno obiecanym Rajem dla dzieci Mojego Ojca.