24 Kwiecień 2013

Czy napełniam swoją świątynię Miłością, abym żył w świętości? Dz14.15 Paweł i Barnaba powiedzieli: My także jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy podlegamy cierpieniom. Nauczamy was, abyście odwrócili się od tych …