7 Kwiecień 2013

Czy pokładam Nadzieję w Wierze przez Miłość, czy wolę liczyć na Miłosierdzie Boże? Ps103.11 Jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się …