3 Kwiecień 2013

Czy oddaliłem się od Boga, który jest Źródłem Miłości? Wj23.2 Nie łącz się z wielkim tłumem, aby wyrządzić zło. A zeznając w sądzie, nie stawaj po stronie tłumu, aby przechylić …