Okazujmy żal za grzechy, aż do ostatniego tchnienia.

Jezus kocha każdego z nas. Pamiętajmy o Bożym Miłosierdziu i módlmy się teraz o przebaczenie nam naszych grzechów.

Czas biegnie szybko, że wielu z nas będzie nieprzygotowanych na powrót Jezusa na ziemię. Tak wielu będzie wstrząśniętych i znienacka zaskoczonych, że nie uwierzą, że to się dzieje naprawdę.

Okazujmy żal za grzechy, aż do ostatniego tchnienia. Wbrew mojej woli, Jezus nie może działać.