18 Kwiecień 2013

Czy chcę być czystym i całkiem oddanym Jezusowi, aby z Miłością pracować dla Niego? Jd1.25 Jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała, majestat, moc i władza przed …