12 Kwiecień 2013

Czy Prawdziwa Miłość pozwoli pozostawić Przyjaciela samego wśród wrogów? Za8.16 Bądźcie prawdomówni wobec bliźnich, w bramach waszych ogłaszajcie wyroki sprawiedliwe, zapewniające zgodę! Św. ojciec Pio Umocnij ducha i nie lękaj …