28 Kwiecień 2013

Czy próbuję zatrzymać miłość egoistyczną? Iz43.3 Ja jestem Pan, twój Bóg, Święty Izraela, twój Zbawca. Św. ojciec Pio Ciemności, które czasem pokrywają niebo waszych dusz, są światłem; ciemności te powodują, …