27 Kwiecień 2013

Czy okazuję bliźniemu Miłość niezależnie od okazanego odwzajemnienia? Jon2.3 W utrapieniu moim wołałem do Pana, a On mi odpowiedział. Z głębokości Szeolu wzywałem pomocy, a Ty usłyszałeś mój głos. Św. …