31 Marzec 2013

Czy często lekceważę wołanie Miłości? Łk6.27 Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Św. Ojca Pio Akceptuj każde cierpienie i niezrozumienie, które pochodzą od Najwyższego. Tak postępując, udoskonalisz …

30 Marzec 2013

Czy zniechęcam się i przystaję idąc za Miłością? Prz20.22 Nie mów: Za zło się odpłacę. Zdaj się na Pana: On cię wybawi. Św. Ojca Pio Niezmiernie się cieszę, gdy słyszę, …

Życzenia

Niech nadchodzące Święta Wielkanocne będą przepełnione Błogosławieństwami dla najbliższej rodziny i znajomych. Życzę trwania w dobrej myśli i pełnej nadziei. Nie pozwolić by strach zniszczył nadzieję, a przerażenie by zniszczyło …

29 Marzec 2013

Czy idąc za Miłością może mnie ktoś zatrzymać? Ez22.12 U ciebie przyjmuje się podarki za przelanie krwi. Pobierasz odsetki i lichwę, gwałtem ograbiasz swego bliźniego, ale o Mnie zapominasz – …

28 Marzec 2013

Czy idąc za Miłością mogę wpaść w zasadzki przygotowane przez szatana? Łk6.34 Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom …

27 Marzec 2013

Czy tęsknię za tym dniem w którym poznam Prawdziwą Miłość? Mt5.20 Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa …

26 Marzec 2013

Skąd Miłość bierze swoją siłę? Mt21.12 A Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni; powywracał stoły zmieniających pieniądze oraz ławki tych, którzy sprzedawali gołębie. 13 …

25 Marzec 2013

Czy wzrastam w Duchu Miłości, jak cedry, które szeroko rozciągają swoje gałęzie? Ez18.7 nie krzywdzi nikogo, zwraca zastaw dłużnikowi, nie popełnia rozboju, łaknącemu udziela swego chleba, nagiego przyodziewa szatą, 8 …

24 Marzec 2013

Czy Bóg zawsze jest przy mnie mówiąc mi, że mnie Kocha? Iz24.1 Oto Pan pustoszy ziemię, niszczy ją i przewraca jej powierzchnię, a mieszkańców jej rozprasza. 2 I będzie [dotknięty] …

23 Marzec 2013

Czy na początku była jakaś Miłość do mojego Boga? Mt21.12 A Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni; powywracał stoły zmieniających pieniądze oraz ławki tych, …

22 Marzec 2013

Czy niosę bez lęku Orędzie Miłości i Pokoju? Hbr12.6 Bo kogo miłuje Pan, tego karze, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. 7 Trwajcież w karności! Bóg obchodzi się z …

21 Marzec 2013

Czy lękam się drogi Miłości, którą wybrałem? Ez18.12 uciskał biednego i potrzebującego, popełniał rozboje, nie oddawał zastawu, podnosił oczy ku bożkom, dopuszczał się obrzydliwości, 13 uprawiał lichwę i żądał odsetek …

20 Marzec 2013

Czy wiem, że gdy pójdę za Prawdziwą Miłością, otaczający egoizm zacznie krzyczeć? Łk6.34 Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy …

19 Marzec 2013

Czy jestem świadom ciężaru krzyża Miłości? Ez22.12 U ciebie przyjmuje się podarki za przelanie krwi. Pobierasz odsetki i lichwę, gwałtem ograbiasz swego bliźniego, ale o Mnie zapominasz – wyrocznia Pana …

18 Marzec 2013

Czy jestem pocieszeniem dla Miłości? Kpł25. 35 Jeżeli brat twój zubożeje i ręka jego osłabnie, to podtrzymasz go, aby mógł żyć z tobą przynajmniej jak przybysz lub osadnik. 36 Nie …

17 Marzec 2013

Czy za każdym razem gdy Miłość odczuwa moje serce, znajduje kochające miejsce, na którym może złożyć swą Głowę? Za8.13 Gdy was wybawię, będziecie błogosławieństwem. Nie lękajcie się, niech wasze ręce …