20 Marzec 2013

Czy wiem, że gdy pójdę za Prawdziwą Miłością, otaczający egoizm zacznie krzyczeć? Łk6.34 Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy …