18 Marzec 2013

Czy jestem pocieszeniem dla Miłości? Kpł25. 35 Jeżeli brat twój zubożeje i ręka jego osłabnie, to podtrzymasz go, aby mógł żyć z tobą przynajmniej jak przybysz lub osadnik. 36 Nie …