23 Marzec 2013

Czy na początku była jakaś Miłość do mojego Boga? Mt21.12 A Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni; powywracał stoły zmieniających pieniądze oraz ławki tych, …