19 Marzec 2013

Czy jestem świadom ciężaru krzyża Miłości? Ez22.12 U ciebie przyjmuje się podarki za przelanie krwi. Pobierasz odsetki i lichwę, gwałtem ograbiasz swego bliźniego, ale o Mnie zapominasz – wyrocznia Pana …