24 Marzec 2013

Czy Bóg zawsze jest przy mnie mówiąc mi, że mnie Kocha? Iz24.1 Oto Pan pustoszy ziemię, niszczy ją i przewraca jej powierzchnię, a mieszkańców jej rozprasza. 2 I będzie [dotknięty] …