28 Marzec 2013

Czy idąc za Miłością mogę wpaść w zasadzki przygotowane przez szatana? Łk6.34 Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom …