13 Marzec 2013

Czy chce mi się trudzić w dzień i w nocy dla Bożej Miłości? Ef6.4 Wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie i napominanie Pańskie! …