4 Marzec 2013

Czy zbliżam się do Miłości Boga i słucham Jej? Oz3.5 Nawrócą się synowie Izraela i będą szukać Pana Boga swego i króla swego, Dawida; z drżeniem pospieszą do Pana, do …