22 Marzec 2013

Czy niosę bez lęku Orędzie Miłości i Pokoju? Hbr12.6 Bo kogo miłuje Pan, tego karze, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. 7 Trwajcież w karności! Bóg obchodzi się z …