9 Marzec 2013

Czy prawdziwa Miłość mnie kształtuje i uczy? 1P3.9 Nie oddawajcie złym za złe ani złorzeczeniem za złorzeczenie! Przeciwnie zaś, błogosławcie! Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Św. Ojca …