21 Marzec 2013

Czy lękam się drogi Miłości, którą wybrałem? Ez18.12 uciskał biednego i potrzebującego, popełniał rozboje, nie oddawał zastawu, podnosił oczy ku bożkom, dopuszczał się obrzydliwości, 13 uprawiał lichwę i żądał odsetek …