7 Marzec 2013

Czy pozwalam zmienić swoją Miłość do Boga? Prz14.34 Sprawiedliwość wywyższa naród, a czyn haniebny pomniejsza narody. Św. Ojca Pio Nie lękaj się, ale uważaj siebie za najszczęśliwszą osobę, gdyż stałaś …