30 Marzec 2013

Czy zniechęcam się i przystaję idąc za Miłością? Prz20.22 Nie mów: Za zło się odpłacę. Zdaj się na Pana: On cię wybawi. Św. Ojca Pio Niezmiernie się cieszę, gdy słyszę, …