30 Kwiecień 2013

Czy Miłość pochodzi od demona? Łk12.34 Gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Św. ojciec Pio [Wiedzcie, że] próby, którym Bóg was poddaje i będzie poddawał, są znakami …

29 Kwiecień 2013

Czy kocham w dobrej wierze i zastanawiam się jednocześnie nad postawą Szawła, że to co wydaje się być sprawiedliwe, nie było słuszne i prześladowało jedynie Prawdziwą Miłość? Łk5.31 Nie potrzebują …

28 Kwiecień 2013

Czy próbuję zatrzymać miłość egoistyczną? Iz43.3 Ja jestem Pan, twój Bóg, Święty Izraela, twój Zbawca. Św. ojciec Pio Ciemności, które czasem pokrywają niebo waszych dusz, są światłem; ciemności te powodują, …

27 Kwiecień 2013

Czy okazuję bliźniemu Miłość niezależnie od okazanego odwzajemnienia? Jon2.3 W utrapieniu moim wołałem do Pana, a On mi odpowiedział. Z głębokości Szeolu wzywałem pomocy, a Ty usłyszałeś mój głos. Św. …

26 Kwiecień 2013

Czy Słowo Miłości ożywia, gdyż jest żywe? Kol1.23 Bóg teraz znów pojednał w doczesnym Jego ciele przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych, i nienagannych. Bylebyście …

25 Kwiecień 2013

Czy Miłość oświeca świat ciemności? Lm3.57 Zbliżyłeś się w dniu, gdy Cię wzywałem, rzekłeś – Nie bój się! Św. ojciec Pio Poddałbym się raczej nieskończoną ilość razy śmierci, niż świadomie …

24 Kwiecień 2013

Czy napełniam swoją świątynię Miłością, abym żył w świętości? Dz14.15 Paweł i Barnaba powiedzieli: My także jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy podlegamy cierpieniom. Nauczamy was, abyście odwrócili się od tych …

23 Kwiecień 2013

Czy zwracam się do Miłości, aby żyć w świętości? Joz24.23 Jozue powiedział: Usuńcie bogów obcych spośród was i zwróćcie serca wasze ku Panu, Bogu Izraela. Św. ojciec Pio Nasz wróg …

22 Kwiecień 2013

Czy odrzucam Błogosławieństwa Miłości? Łk19.5 Jezus powiedział: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. Św. ojciec Pio Nie …

21 Kwiecień 2013

Czy obawiam się nieść krzyż Pokoju i Miłości? Joz24.24 Lud odrzekł Jozuemu: Panu, Bogu naszemu, chcemy służyć i głosu Jego chcemy słuchać. Św. ojciec Pio Szatan jest jak rozwścieczony pies …

20 Kwiecień 2013

Czy obawiam się, że Miłość zastawia na mnie pułapkę? Pwp11.8 Strzeżcie przeto wszystkich nakazów, które wam dzisiaj daję, abyście byli dość mocni, by wejść i posiąść ziemię, do której dziś …

19 Kwiecień 2013

Czy przepełnione serce Miłością jest święte? Ps23.5 Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników; namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich jest przeobfity. Św. ojciec Pio Trzeba, abyś do spowiedzi świętej, …

18 Kwiecień 2013

Czy chcę być czystym i całkiem oddanym Jezusowi, aby z Miłością pracować dla Niego? Jd1.25 Jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała, majestat, moc i władza przed …

17 Kwiecień 2013

Czy ufam Bożej Miłości bezgranicznie? Hi31.4 Czyż Bóg nie widzi dróg moich, a kroków mych nie rachuje? Św. ojciec Pio Uważaj i nigdy nie zniechęcaj się, gdy widzisz, że ogarnia …

16 Kwiecień 2013

Czy chcę się podnieść, aby Miłość nauczyła mnie kochać Boga? Łk6.20 Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Św. ojciec Pio Ach! Jakież szczęście kryje się w …

15 Kwiecień 2013

Czy trwam w Bożej Miłości, od której otrzymuję poznanie i postępuję naprzód? Jr20.13 Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców. Św. ojciec Pio Powracam do ufności, …