13 Kwiecień 2013

Czy mój wzrok Miłości spoczywa na każdym bliźnim jak na mojej matce? Kol3.15 Sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! …