1 Kwiecień 2013

Czy Miłość ma obojętnieje jak więdnięcie, które powoduje słońce? Joz1.8 Niech ta Księga Prawa będzie zawsze na twych ustach: rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, …