Obecnie ziemia pogrążona jest w ciemności.

Radość niech zstąpi na tych wyznawców Jezusa, którzy odrzucają pokusy, którym muszą codziennie stawiać czoła. Inni, ci którzy odwrócili się plecami do Jego nauczania są ślepi na obietnice złożone przeze Niego kiedy umarł za nasze grzechy na krzyżu.

Ciągle jest czas by grzesznicy okazali żal za grzechy. Nie ma łatwego sposobu. To musi nastąpić z głębi serca.

Prawda została zapisana i udokumentowana w Świętym słowie Pisma Świętego, której żaden człowiek nie może poprawiać, zmieniać, lub próbować przeinaczać podług swojej własnej interpretacji. Jest tylko jeden Bóg.